Temel Tıp Bilimleri

Bölüm Başkanı V. : Prof. Dr. Gülnur TARHAN

Anatomi Anabilim Dalı

Biyofizik Anabilim Dalı

  • Yrd. Doç. Dr. Cihat UÇAR (Anabilim Dalı Başkanı V.)
  • Arş. Gör. Tahsin ERTAŞ

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı