Dökümanlar

Toplam Kalite Yönetmeliği Kapsamında Fakültemiz Yazışmalarında Kullanılacak Form Örnekleri
 • Akademik Takvim
 1. Tıp Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi Tıklayınız.

 • Yönetmelikler ve Yönergeler
 1. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Tıklayınız.
 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge Tıklayınız.
 3. Adıyaman Üniversitesi Tus Yönergesi  Tıklayınız.
 4. TUS Yönetmeliği Tıklayınız.
 5. DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLARI Tıklayınız.

 • Akademik Görevlendirme, İzin Formları ve Diğerleri
 1. Kongre İzni Dilekçesi (Yolluklu-Yevmiyeli) Tıklayınız.
 2. Kongre/Seminer Yolluksuz Talep Formu Tıklayınız.
 3. İzin Dilekçesi ve Form Örneği Tıklayınız.
 4. İzin Dönüş Formu (İdari-Akademik) Tıklayınız.
 5. Akademik Çalışmalar Tablosu Örnek Şablon Tıklayınız.
 6. Rotasyon Formu Tıklayınız.
 7. Eğitici Eğitimi Seminer Formu Tıklayınız.
 8. Jüri Bilgi Formu Tıklayınız.
 9. Akademik Kadro Talep Formu Tıklayınız.

 • Akademik Bilgi Formları
 1. İlgi Alanları Form Örneği Tıklayınız. 
 2. CV Örneği Tıklayınız.
 3. Akademik Teşvik Tablosu Tıklayınız.

 • Tahakuk Formları
 1. Ders Yükü Bildirim Formu Tıklayınız.
 2. Ödenek Talep Formu Tıklayınız.
 3. Öğretim Elemanlarını Ek Ders ve Geliştirme Ödeneği İle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Tıklayınız.
 4. Satın Alma Talep Formu Tıklayınız.
 5. Bakım-Onarım Arıza Talep Formu Tıklayınız.

 • Öğrenci Formları
 1. Belge İstek Formu (Öğrenciler için) Tıklayınız.

 • Personel Başlama ve Ayrılma Formları
 1. Personel Bilgi Formu Tıklayınız.
 2. Personel İlişik Kesme Formu Tıklayınız.
 3. Personel Nakil Bildirim Formu Tıklayınız.
 4. Aile Yardımı Bildirim Formu Tıklayınız.
 5. Aile Durumu Bildirim Formu Tıklayınız.
 6. Mal Bildirim Formu Tıklayınız.
 7. Personel Kimlik Başvuru Formu Tıklayınız.

 • Talep Formları
 1. Araç Talep Formu Tıklayınız.
 2. Kitap İstek Formu Tıklayınız.
 3. Lojman Talep Formu Tıklayınız.

 • Fakültemize ait Diğer Formlar
 1. Tebliğ Tebellüğ Belgesi Tıklayınız.

 • Görev Tanımları
 1. Öğretim Üyesi Görev Tanımı Tıklayınız.
 2. Asistan Görev Tanımı Tıklayınız.
 3. İntörn Öğrenci Görev Tanımı Tıklayınız.

 • DİĞER FORMLAR
 1. Ders Telafi Formu Tıklayınız.
 2. Sınav Gözetmenliği Formu Tıklayınız.
 3. Klinik Yoklama Çizelgesi Tıklayınız.