Dökümanlar

Başvuru Dilekçesi Tıklayınız

Etik Kurulda Değerlendirmeye Alınacak Başvurular ve Başvuruda İstenecek Belgeler Tıklayınız

Adıyaman Üniversitesi GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR YENİ ETİK KURUL YÖNERGESİ için Tıklayınız

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar İçin YENİ Başvuru Formu Tıklayınız

Helsinki Bildirgesi Tıklayınız

Helsinki Bildigesi Taahhütnamesi Tıklayınız

İyi Klinik Uygulamaları Klavuzu Tıklayınız

İKU'nun Okunduğuna Dair Taahhütname Tıklayınız

Retrospektif Çalışmalarda Verilecek Taahütname Tıklayınız

CV Örneği Tıklayınız

Gönüllü Olur (Hasta Grubu) Formu Tıklayınız.

Gönüllü Olur (Sağlıklı Kontrol Grubu) Formu Tıklayınız.

Anket Çalışmaları İçin Aydınlatılmış Onam Formu Tıklayınız.