Dökümanlar

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi  
 2. Proje başvuru formu (her sayfası çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalanacak). 
 3. Makaleler (En az 3 adet).
 4. Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların yeni formata uygun güncel özgeçmişleri. 
 5. Çalışmanın Yürütüleceği İlgili Anabilim Dalı/Dalları Başkanının kaşeli imzalı onayı. 
 6. Araştırmanın yapılacağı yerin birim amirinin kaşeli imzalı izin onayı (Başhekimlik, İl Sağlık Müdürlüğü vb.). 
 7. İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu Taahhütnamesi Çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı olacak). 
 8. Helsinki Bildirgesi Taahhütnamesi (Çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı olacak).
 9. Retrospektif çalışmalar dışındaki tüm çalışmalar için onam formu (anket dahil) 
 10. Eğer çalışma retrospektif ise hastalara ait özel bilgilerin başka yerlerde ve başka amaçlar için kullanılmayacağına dair taahhütname.
 11. Prospektif çalışmalarda destekleyici kurum yoksa Bütçe Formu doldurulmalıdır.
 12. Tüm belgelerin imzasız halleri Flash Bellek (Veri alınıp iade edilecek) veya bir CD ortamına kaydedilip ayrıca sunulmalıdır.

Email: etikkurul@hotmail.com

GİRİŞİMSEL OLMAYAN BAŞVURU EVRAKLARI

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ETİK KURUL YÖNERGESİ 

BÜTÇE FORMU

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.