Dökümanlar

Başvuruda İstenilen Belgeler

1.Başvuru Dilekçesi  (Taratılacak)

2.Eğer COVİD-19 ile ilgiliyse Bakanlık Onayı (Taratılacak)

3.Yeni proje başvuru formu (her sayfası çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalanacak). (İmzalı hali taratılacak-imzasız doldurulmuş Word hali de gönderilecek )

  1. Makaleler (3 adet).(PDF , Word)
  2. Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların yeni formata uygun güncel özgeçmişleri. (Word)
  3. Çalışmanın Yürütüleceği İlgili Anabilim Dalı/Dalları Başkanının kaşeli imzalı onayı. (Taratılacak)
  4. Araştırmanın yapılacağı yerin birim amirinin kaşeli imzalı izin onayı (Başhekimlik, İl Sağlık Müdürlüğü vb.). (Taratılacak)
  5. İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu Taahhütnamesi Çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı olacak). (Taratılacak)
  6. Helsinki Bildirgesi Taahhütnamesi (Çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı olacak). (Taratılacak)
  7. Retrospektif çalışmalar dışındaki tüm çalışmalar için onam formu (anket dahil) (PDF , Word)
  8. Eğer çalışma retrospektif ise hastalara ait özel bilgilerin başka yerlerde ve başka amaçlar için kullanılmayacağına dair taahhütname. (Taratılacak)
  9. COVID-19 ile ilgili yapılacak her türlü çalışmada öncelikle Sağlık Bakanlığı'ndan onay alınmalıdır.
  10. Prospektif çalışmalarda destekleyici kurum yoksa Bütçe Formu doldurulmalıdır.

Email: etikkurul@hotmail.com

GİRİŞİMSEL OLMAYAN BAŞVURU EVRAKLARI

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ETİK KURUL YÖNERGESİ 

BÜTÇE FORMU

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.