Duyurular

DUYURU: 

  1. Başvurular her ayın 1nci ve 3 ncü haftasının ilk iki (2)  iş gününde, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Sekreterliğine şahsen yapılacaktır. 
  2. Adıyaman Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu her ayın ikinci ve dördüncü haftasına ait Perşembe günleri toplanacaktır. 
  3. Etik kurula yapılacak başvurularda klinik araştırmanın türüne göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinde yayımlanan uygun başvuru formu kullanılmalıdır. Etik kurul sekretaryası tarafından şekilsel olarak yapılan ön inceleme sonrasında ilgili mevzuatta belirtilen ve başvuru formlarına uygun olarak yapılan başvurular işleme konulur.
  4. Başvuru formunda   yer alan ‘’İlgili Belgeler’’ bölümünde  belirtilen belgeler sırası ile başvuru dosyasına eklenmelidir. İlgili mevzuat gereği başvuru ücreti yatırılması gereken başvurular için söz konusu ücretin yatırılması gerekmektedir. Akademik amaçlı yapılan araştırmalar için başvuru ücreti ödenmesi gerekli değildir. Eksik bilgi ve belge içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca  ilgili araştırma için alınmış olan Hastane Başhekimlik onayı,  Anabilim dalı Onayı da başvuru dosyasına  eklenmelidir.  
  5. Gönüllü insanlar üzerinde yapılacak olan; Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünlerin klinik araştırmaları,  Gözlemsel ilaç çalışmaları, Tıbbi cihazlarla yapılacak klinik araştırmalar,Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik (BY/BE) çalışmaları,  Kozmetik ürünler ve hammaddeleri ile yapılan klinik araştırmalar, Kök hücre, doku ve organ nakli klinik araştırmaları ile geleneksel tamamlayıcı  tıp uygulamalarına ait klinik araştırmalar hariç insanlar üzerinde yapılacak, doğrudan müdahale içeren ilaç dışı klinik araştırmalar’’ da Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda onay alındıktan sonra   “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İzni” alınmadan başlanamaz. 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.