Duyurular

Mayıs ayı Etik Kurul toplantısı için başvuru tarihi 08 Mayıs 2020 tarihinde sona ermiştir. Ancak COVİD-19 ile ilgili olan başvurular için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan onay yazısı alınması zorunluluğu vardır. Bu onay belgesinin hafta sonu araya girdiğinden proje yürütücülerine ulaşımında gecikmeler olmuştur. Bu mağduriyeti engellemek amacıyla Etik Kurulumuz sadece COVİD-19 ile ilgili olan başvurular için 11.05.2020-12.05.2020 tarihleri arasında Başvuru dosyası kabul edecektir. Başvurularda web sayfamızdaki yönlendirmelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı

 

 

ETİK KURUL BAŞKANLIĞI;

Etik Kurulumuz proje kabulüne başlamıştır. Tüm başvuru dokümanları yenilenmiş olup başvurularda bu formlar kullanılmalıdır. Eski formlar ile yapılan başvurular yanlış evrak sunumu nedeniyle kabul edilmeyecektir. Başvurular Akademik Takvim içerisinde her ayın ilk 5 iş günü kabul edilecektir. COVID-19 pandemisi nedeniyle bu süreç sonlanana kadar başvurular e-mail üzerinden alınacaktır. İmzalı olması gereken  belgeler taratılıp mail olarak gönderilecektir. Belgelerin fiziki hali pandemi sonrası elden teslim edilecektir. Fiziki olarak teslim edilecek belgeler başvurunun yapıldığı ayın son başvuru tarihini geçmemelidir. İstenilen belgeler Zip formatında sıkıştırılıp başvuru sahibinin adıyla isimlendirilecektir. Eğer 2 başvuru yapılıyorsa ayrıca belirtilmelidir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun aldığı karar nedeniyle COVID-19 ile ilgili başvurular öncelikle Sağlık bakanlığının oluşturduğu komisyonuna yapılacak. Komisyon kararı sonrası Etik kurula başvuru yapılabilecektir.

 

 

 • Başhekimlikten alınacak onayda çalışmanın Retrospektif veya Prospektif olduğu açıkca belirtilmeli,

          Çalışmanın bütçesinin nereden karşılanacağı açıkca belirtilmeli,

        Yapılacak işlemin hastaya veya SGK' ya ek bir maliyet sağlayıp sağlamadığı açıkca belirtilmelidir.

 • Başvurular her ayın ilk 5 (beş) iş günü içerisinde Etik Kurul sekretaryası tarafından kabul edilecektir. Başvuru tarihinden sonra getirilecek dosyalar kesinlikle teslim alınmayacaktır.
 • Dosya birikmelerinin önüne geçmek için "Her ayın ilk 5 (beş) iş günü içerisinde" dosyalar teslim alınacaktır, bu nedenle bir sonraki ay için getirilen dosyalar tarafımızdan teslim alınmayacaktır.
 • Etik Kurula yapılacak başvurular doğrudan Etik Kurul Sekterliği’ne bir dilekçe ile yapılır.
 • Başvuru dosyalarının toplantı gündemine alınabilmesi için her araştırma için 1 nüsha ve ilaveten tüm evrakları içeren 1 CD toplantı tarihinden en az yedi iş günü önce sekretaryaya teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Başvurunun kayda alınabilmesi için tüm evrakların eksiksiz olarak tamamlanması zorunludur.
 • Etik Kurul Sekretaryası tarafından eksik olarak tespit edilen evraklar tamamlanmadan başvuru süreci başlatılamaz.
 • Etik Kurul, tarafından istenen düzenleme ve düzeltmelerin araştırıcıya bildirildiği tarihten itibaren 3 ay içinde araştırıcı tarafından gerekli düzeltmeler yapılıp Etik Kurula teslim edilmediği takdirde başvuru kendiliğinden geçersiz sayılır.
 • Etik Kurul, başvuruları değerlendirme çerçevesinde gerek duyduğunda, projelerin sorumlu araştırmacılarını kendi başvurularının görüşülme süresiyle sınırlı olarak, ek bilgi vermek ve soruları cevaplamak üzere kurul toplantısına katılmaya davet edebilir.
 • Proje yürütücüsü olarak ayda en fazla 2 proje etik kurula sunulabilir.
 • Akademik takvimin dışında Etik Kurul en geç ayda bir kez olmak üzere toplanacaktır.
 • Toplantılar genellikle her ayın 3’ncü haftasında mesai saatleri içinde yapılacaktır.
 • Etik Kurul tarafından değerlendirmeye alınan projelerin sonuçları en geç bir ay içerisinde (evrakların hazırlanma süresi) ilgililere mail yoluyla bildirilecek olup maile istinaden proje yürütücüleri sonuç evraklarını Etik Kurul Sekreterliğnden şahsen gelip teslim alacaklardır. 
 • Kesinlikle dosya sonucu hakkında ilgililere telefon ile bilgi verilmeyecektir.

 

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU: 

 • Bilgilendirilmiş onam formunda, araştırmada uygulanacak tedavi yöntemi, kullanılacak ilaç ve tıbbi cihazın  olası  tüm yan etkileri konusunda hastaların anlayabileceği şekilde bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Her çalışmaya özgü bilgilendirilmiş onam formu hazırlanmalıdır.
 • Genel hazırlanmış bilgilendirilmiş onam formu kabul edilmeyecektir.

 

 ETİK KURUL ARAŞTIRMA BAŞVURUSUNU DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE ŞUNLARI ÖNCELİKLE DİKKATE ALIR

  1. Araştırma projesinin usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığı
  2. Araştırma ile ilgili olarak verilen yazılı bilgilerin uygunluğu,
  3. Çalışmanın gerekçesi, amacı,
  4. Araştırmadan beklenen yarar ve risklerin analizi,
  5. Araştırmayı yapacak sorumlu araştırıcı ve yardımcılarının konuya uygunluğu,
  6. Araştırmanın yapılacağı birimin araştırma için uygunluğu,
  7. Araştırma konusunun yeterli literatür bilgisi ile desteklenip desteklenmediği,
  8. Gönüllülerin hakları, güvenliği, onuru ve sağlığının korunması,
  9. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunun tasarlanan araştırma yönünden içeriğinin yeterliliği ve uygunluğu,
  10. Olur veremeyen kısıtlı kişiler ile çocuklar üzerinde yapılacak araştırmalara ait gerekçenin yeterliliği,
  11. Sağlık güvencesi veren sosyal güvenlik kuruluşlarının ve döner sermayelerin finans kaynağı olarak kullanılıp kullanılmadığı
  12. Çalışmada herhangi bir maddi kaynak gerekli olduğu takdirde kaynağının sorgulanması ve etik kurallara uygunluğu,
  13. Çalışmanın bilimsel verimliliği, yararları ve olası zararları ile bunların önlemleri,
  yönünden inceler.

 

Kurulumuz ile ilgili şikayetlerinizi ve varsa önerilerinizi yazılı olarak Etik Kurul Başkanlığımız Sekreterliğine iletebilirsiniz.

Etik Kurul Başkanıyla görüşmek için Etik Kurul Sekreterliğinden randevu alınması gerekmektedir.

Dahili:3781

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.