Hakkında

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi Senatosu’nun 21/09/2006 tarih ve 01-02 sayılı kararı,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06/12/2006 tarih ve 6881 sayılı kararı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31/05/2007 tarih ve 13184 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun 09/07/2007 tarihli kararı ile Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur.

   Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, sürekli öğrenen ve üreten sağlık çalışanları yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Fakültemizde, eğitim ve öğretim süreci 6 yıl olarak (3+2+1 yıl) olarak sürdürülmektedir. Bu süreçte entegre, topluma dayalı ve öğrenci merkezli bir eğitim verilir. Fakültemizde; tıp fakültesi mezunundan beklenen temel rolleri (hekim, sağlık savunucusu, bilim insanı, lider ve ekip üyesi) ve yetkinlikleri sağlayacak eğitim programı yürütülür. Çağdaş eğitim yöntemleri, etkin ölçme değerlendirme yöntemleri ve gelişmiş teknoloji kullanılır. Sosyal, kültürel, psikolojik, akademik ve kariyer danışmanlık sisteminin gereksinimler doğrultusunda sürekli güncellenerek ve iyileştirilerek yürütülmesi Üniversitemiz ve Fakültemizin önceliğidir. Öğrenci topluluklarının çeşitliliğinin artırılması ve çalışmaları desteklenmektedir. Ulusal ve uluslararası deneyimli ve donanımlı konuşmacıların katıldığı seminerler ve konferanslar düzenlenmektedir. Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde sağlık ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmektedir. Öğrenciler, eğiticiler, çalışanlar gibi paydaşların katılımı ile iletişime açık bir yönetim anlayışımız mevcuttur. Geri bildirim mekanizmalarımız etkin olarak işletilmektedir. Temel bilim (3 yıl) ve klinik bilim (2+1 yıl) araştırmalarında etik ilkelerle çalışma yapmayı güvence altına alan bir kurum olarak çalışmaktayız.Fakültemizde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

Fakültemizde her eğitim-öğretim yılı “1 dönem” olarak tanımlanır. Dönemler; iki yarıyılı kapsar. Tüm dönemler için, eğitim-öğretim yılının ilk haftasında dönem koordinatörleri tarafından öğrencilere eğitim, öğretim ve uygulama esasları ile ilgili bilgilerin sunulduğu toplantılar düzenlenir. Dönem I, II ve III “klinik öncesi dönem”, Dönem IV ve V; “klinik dönemi” Dönem VI;” intörnlük dönemi” olarak adlandırılır. Dönem I, II ve III’ de multidisipliner modüller bulunur. Bu süreç de Tıp mesleğinin teorik ve laboratuvar temel bilgileri öğrencilere verilir. Dönem IV ve V klinik dönemler olup, bu süreç teorik ve pratik hastane uygulamalarını içermektedir. Tıbbın her branşında teorik derslerin yanı sıra hasta başı uygulamaları da yapılır. Dönem VI, öğrencileri meslek yaşamına hazırlayıcı niteliktedir. Süresi 12 aydır. Fakültemizi bitiren öğrenciler Türkiye’de sağlık alanında (Aile hekimi ve /veya Acil hekimi olarak) çalışabilecek yetki ve donanımlar ile mezun olurlar ve doktor ünvanı alırlar.

Fakültemize bağlı olan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunulmaktadır. Gereksinimler doğrultusunda oluşturulan deneyimli ve donanımlı bir kadromuz mevcuttur. Hastane hizmetlerinin kaliteli ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapı sağlanmış olup alt yapının geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmektedir. Tıpta uzmanlık eğitimi ülkemizde merkezi sınavla yapılmaktadır. Merkezi sınav sonucunda yerleştirilen uzmanlık öğrencileri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde seçilen bölüme göre 4 ya da 5 yıllık teorik ve uygulamalı klinik eğitim alarak uzman doktor ünvanı alarak mezun olmaktadır.

Temel bilimler, klinik bilimler, davranış bilimleri ve birbirleri ile ilişkilerini içeren üst düzeyde, güncel ve kapsamlı bilgi ile donanımlı doktor ve uzman doktor mezunlarımız sağlık alanında ülkemizde ve dünyada insanlığa hizmet vermektedirler.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.