Akademik ve İdari İşlem Formları

 

 

Toplam Kalite Yönetmeliği Kapsamında Fakültemiz Yazışmalarında Kullanılacak Form Örnekleri

 

 • Yönetmelikler ve Yönergeler
 1. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge
 2. Adıyaman Üniversitesi Tus Yönergesi Yönetmeliği (MESTEK)
 3. Tıp Fakültesi UZEM Yönergesi 
 4. 2021 Adıyaman üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi 
 5. Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesi 
 6. Danışma Kurulu Yönergesi
 7. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 8. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi UÇEP 2020 

 

 • Akademik Görevlendirme, İzin Formları ve Diğerleri
 1. Kongre İzni Dilekçesi (Yolluklu-Yevmiyeli)
 2. Kongre/Seminer Yolluksuz Talep Formu 
 3. İzin Dilekçesi ve Form Örneği
 4. İzin Dönüş Formu (İdari-Akademik) 
 5. Rotasyon Formu
 6. Jüri Bilgi Formu

 

 • Akademik Bilgi Formları
 1. İlgi Alanları Formu  
 2. CV Örneği
 3. Akademik Teşvik Tablosu.
 4. Akademik Çalışma Tablosu
 5. Öğretim Üyesi Başvuru Formu
 6. Görev Süresi Uzatımı Form 40
 7. Görev Süresi Uzatımı Form 53
 8. Askerlik Tecil Formu

 

 • Tahakuk Formları
 1. Ders Yükü Bildirim Formu 
 2. Ödenek Talep Formu 
 3. Taşınır İstek / Satın Alma Talep Formu 
 4. Bakım-Onarım Arıza Talep Formu 

 

 • Öğrenci Formları
 1. Belge İstek Formu (öğrenciler için)
 2. Öğrenci Staj Not Formu
 3. Ders Telafi Formu 
 4. Sınav Gözetmenliği Formu 
 5. Klinik Yoklama Çizelgesi 

 

 • Personel Başlama ve Ayrılma Formları
 1. Personel Bilgi Formu 
 2. Personel İlişik Kesme Formu 
 3. Personel Nakil Bildirim Formu
 4. Mal Bildirim Formu 
 5. Personel Kimlik Başvuru Formu 
 6. Kurumsal Mail Formu

 

 • Talep Formları
 1. Araç Talep Formu
 2. Kitap İstek Formu 
 3. Lojman Talep Formu 

 

 • Fakültemize ait Diğer Formlar
 1. Tebliğ Tebellüğ Belgesi 
 2. Akademik Kurul Karar Formu
 3. Fakülte Yönetim Kurul karar Formu

 

 • Görev Tanımları
 1. Öğretim Üyesi Görev Tanımı 
 2. Asistan Görev Tanımı 
 3. İntörn Öğrenci Görev Tanımı 

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.